PWP

Strona główna

2021, Volume 112, Issue III

Pozbawieni wolności w rosyjskich jednostkach penitencjarnych w latach 2009-2019


Natasza Duraj1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego , Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Natasza Duraj; Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego , Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Natasza Duraj: -Full text

Streszczenie

Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie ogólnej analizy przestępczości w Rosji oraz rodzajów kar, które mogą być stosowane wobec przestępców. W pracy przedstawiono społeczny portret skazanych w Federacji Rosyjskiej w latach 2009-2019. Przeprowadzona analiza bazowała na materiałach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oraz Federalnej Służby Wykonywania Kar.


Słowa kluczowe

Federacja Rosyjska, kary kryminalne, przestępstwa, przestępcy, Federalna Służba Wykonywania Kar