PWP

Strona główna

2021, Volume 112, Issue III

Prawo do bezpieczeństwa tymczasowo aresztowanych i skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych


Justyna Jurewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Justyna Jurewicz; Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Justyna Jurewicz: -Full text

Streszczenie

Artykuł dotyczy kwestii prawa do bezpieczeństwa osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zawiera rozważania wskazujące na źródła zagrożeń bezpieczeństwa osobistego osadzonych, rodzaje tych zagrożeń, skorelowany z prawem osadzonych obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa osobistego przez Służbę Więzienną, jak również porusza kwestie szczegółowe, takie jak problemy bezpieczeństwa skazanych lub tymczasowo aresztowanych w kontekście osób chronionych ze względu na współpracę z organami ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, ochronę zdrowia, czy oddziaływanie podkultury przestępczej. Treści zamieszczone w artykule w istotnej części wynikają z doświadczeń pracy adwokackiej z osobami pozbawionymi wolności.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo osobiste, skazany, tymczasowo aresztowany, Służba Więzienna, obowiązek