PWP

Strona główna

2019, Volume 102, Issue 1

Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społecznego dla osób osadzonych – uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin


Łukasz Kołodziej1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, prezes Fundacji Instytut Zdrowia


Autor korenspondencyjny: Łukasz Kołodziej; -, prezes Fundacji Instytut Zdrowia; email: Lukasz.kl@interia.pl

Łukasz Kołodziej: -Full text

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wybrane zasady funkcjonowania ruchu Al-Anon (skupiającej członków rodzin z problemem alkoholowym), które mogą być przydatne w oddziaływaniach penitencjarnych oraz przy próbach wzmocnienia społecznego uzależnionych od alkoholu osadzonych i ich rodzin.


Słowa kluczowe

Al-Anon, samopomoc, alkoholizm, wzmocnienie społeczne, zakłady karne
Family groups of Alcoholics Anonymous in the system of social empowerment for prisoners who are addicted to alcohol and their families


Summary

Information on Al-Anon community has been presented in the context of penitentiary system . In addition, it has been discussed how certain elements of Al-Anon mode of action could be incorporated into the system aimed at social empowerment of inmates who are addicted to alcohol and their families.


Keywords

Al-Anon, mutual support, alcoholism, social empowerment, prisons