PWP

Strona główna

2018, Volume 99, Issue 2

Prawo rodziców osób osadzonych do opieki i wychowania dzieci


Agnieszka Kilińska-Pękacz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Kilińska-Pękacz; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; email: a.kilinska-pekacz@ukw.edu.pl

Agnieszka Kilińska-Pękacz: -Full text

Streszczenie

W artykule została opisana problematyka prawa do opieki i wychowania dziecka rodzica osadzonego w zakładzie karnym, uwzględniając regulacje w zakresie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz w zakresie ustalania sposobu kontaktowania się. Zasadnicza część artykułu dotyczy analizy kodeksu karnego wykonawczego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania domu matki i dziecka.


Słowa kluczowe

małoletni, ciąża, osoba osadzona, zakład karny, rodzic