PWP

Strona główna

2016, Volume 93, Issue 4

Zatrudnienie skazanych w praktyce wybranych jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie


Elżbieta Łuczak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Autor korenspondencyjny: Elżbieta Łuczak; Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; email: pwp@pwp.edu.pl

Elżbieta Łuczak: -Full text

Streszczenie

Rola pracy we współczesnej rzeczywistości penitencjarnej ukazana została w dwóch aspektach: prawnym oraz w świetle opinii skazanych zawartych w wynikach badań empirycznych. W tym celu posłużono się Kodeksem karnym wykonawczym z 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych oraz wynikami kwestionariusza ankiety, które pozwoliły m.in. ustalić stan zatrudnienia skazanych, stopień zadowolenia z wykonywanej pracy, a także ich opinie na temat resocjalizacyjnych funkcji pracy.


Słowa kluczowe

stan zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, izolacja penitencjarna, resocjalizacyjne funkcje pracy