PWP

Strona główna

2016, Volume 93, Issue 4

Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny – rozważania na tle art. 115 § 13 pkt 3 kk


Magdalena Niewiadomska-Krawczyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Magdalena Niewiadomska-Krawczyk; Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki; email: magdak.krawczyk@gmail.com

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: -Full text

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyka problematyki uczynienia kuratora sądowego (zarówno zawodowego, jak i społecznego) funkcjonariuszem publicznym. Celem opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie,  czy objęcie kuratora społecznego definicją funkcjonariusza publicznego jest świadomym zabiegiem legislacyjnym, a także, czy jest to zasadne w świetle obowiązujących przepisów określających prawa i obowiązki kuratorów zawodowych i społecznych, i ich wzajemne relacje. Ponadto podejmuje ono kwestię zasadności szczególnej ochrony, a także obciążania kuratorów społecznych odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa, którego podmiotem może być funkcjonariusz publiczny.


Słowa kluczowe

kurator sądowy, funkcjonariusz publiczny, odpowiedzialność karna, szczególna ochrona prawna, podmiot przestępstwa