PWP

Strona główna

2023, Volume 121, Issue IV

Spis treści

Artykuł przeglądowy


More than just mind-games. University social responsibility (USR) And its practical applications
Philippe Fluri, Svitlana Loboda
DOI: 10.52694/ThPSR.121.10

Abstract Full text
Wyświetleń: 76 Pobrań: 21

Shaping Public Security at the Level of Local Communities According to Prison Service Officers. Results of a Pilot Study
Tomasz Kośmider, Piotr Baczar, Joanna Anna Jończyk
DOI: 10.52694/ThPSR.121.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 118 Pobrań: 23

Możliwości wykorzystania potencjału aksjologicznego w profilaktyce przestępczości i resocjalizacji
Konrad Wierzbicki
DOI: 10.52694/ThPSR.121.15

Abstract Full text
Wyświetleń: 125 Pobrań: 38

Kształtowanie życiowych celów skazanych matek na przykładzie badań własnych
Kazimierz Pierzchała
DOI: 10.52694/ThPSR.121.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 15

Zachowanie bezpieczeństwa społeczeństwa cyfrowego na przykładzie projektu IoT przedsiębiorstwa Lingaro
Małgorzata Such-Pyrgiel, Edyta Rosińska-Wielec
DOI: 10.52694/ThPSR.121.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 89 Pobrań: 12

Otwarte więzienia - przygotowanie do życia na wolności
Irena Pospiszyl
DOI: 10.52694/ThPSR.121.16

Abstract Full text
Wyświetleń: 90 Pobrań: 26

Do not kill the time, modify your time perspective: proactivity vs present hedonism in male inmates
Przemysław Piotrowski, Kinga Tucholska, Stefan Florek, Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Kaja Głomb, Martyna Sekulak
DOI: 10.52694/ThPSR.121.23

Abstract Full text
Wyświetleń: 62 Pobrań: 16

Program „Korekta dla osadzonych”. Wybrane zachowania i postawy więźniów wobec używania etanolu
Krzysztof Andrzej Wojcieszek, Zbigniew Nowacki, Maria Regina Wach
DOI: 10.52694/ThPSR.121.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 96 Pobrań: 26

Impact of increased uncertainty on entrepreneurial behavior in Polish photonics sector enterprises under conditions of infor-mation asymmetry
Zbigniew Chyba, Bartosz Wachnik, Katarzyna Adamiak
DOI: 10.52694/ThPSR.121.9

Abstract Full text
Wyświetleń: 105 Pobrań: 15

Organizacje turkusowe w Polsce, charakterystyka, efektywność i reakcja na sytuacje kryzysowe
Edyta Łyszkowska
DOI: 10.52694/ThPSR.121.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 94 Pobrań: 9

Wpływ „zdarzeń niepożądanych” na współczesny wymiar bezpieczeństwa pacjenta
Robert Socha, Cezary Tomiczek
DOI: 10.52694/ThPSR.121.11

Abstract Full text
Wyświetleń: 72 Pobrań: 4

Teoretyczne i definicyjne ujęcia rodziny w świetle literatury przedmiotu oraz przepisów prawa
Aneta Wójcik-Skwarska
DOI: 10.52694/ThPSR.121.12

Abstract Full text
Wyświetleń: 68 Pobrań: 14

Wykorzystanie technologii blockchain w instytucjach finansowych i w cyberbezpieczeństwie w świetle polskich (krajowych) uregulowań prawnych
Krzysztof Chochowski, Sylwia Gwoździewicz
DOI: 10.52694/ThPSR.121.13

Abstract Full text
Wyświetleń: 79 Pobrań: 8

Nie przestrzeganie normy prawdomówności i uczciwości jako problem społeczny
Marek Kulesza, Michał Stańczuk, Konrad Wierzbicki
DOI: 10.52694/ThPSR.121.14

Abstract Full text
Wyświetleń: 75 Pobrań: 14

Probationary guardianship as a system of integrated personal, environmental, cultural and civilisational interactions with violators of the social order
Andrzej Bałandynowicz
DOI: 10.52694/ThPSR.121.26

Abstract Full text
Wyświetleń: 43 Pobrań: 6

Prawo do życia i inne podstawowe prawa obywatelskie dziecka
Wojciech Lis
DOI: 10.52694/ThPSR.121.25

Abstract Full text
Wyświetleń: 41 Pobrań: 14

Adaptacja więźniów o ograniczonej sprawności ruchowej do izolacji penitencjarnej
Magdalena Filipek
DOI: 10.52694/ThPSR.121.17

Abstract Full text
Wyświetleń: 62 Pobrań: 12

Zwalczanie handlu ludźmi w Unii Europejskiej – aktualne tendencje i wyzwania
Małgorzata Pawlus
DOI: 10.52694/ThPSR.121.18

Abstract Full text
Wyświetleń: 47 Pobrań: 14

Rodzinne tradycje mundurowe studentów penitencjarystyki
Jakub Jerzy Czarkowski, Paweł Czajka
DOI: 10.52694/ThPSR.121.27

Abstract Full text
Wyświetleń: 77 Pobrań: 15

Warunki i możliwości sprawowania przez osadzone matki bezpośredniej opieki nad dziećmi w wybranych polskich zakładach karnych w okresie stalinizmu
Marcin Strzelec, Katarzyna Szymczyk
DOI: 10.52694/ThPSR.121.24

Abstract Full text
Wyświetleń: 34 Pobrań: 11

Rodzina jako czynnik wspierający oddziaływania resocjalizujące wobec osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym
Łukasz Roman , Remigiusz Kubiak , Jarosław Mieciński
DOI: 10.52694/ThPSR.121.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 92 Pobrań: 13

Młodzież skonfliktowana z prawem przed sądami dla nieletnich w perspektywie danych statystycznych
Irena Mudrecka , Olga Khyzhna , Karina Szafrańska
DOI: 10.52694/ThPSR.121.28

Abstract Full text
Wyświetleń: 39 Pobrań: 10

Ekonomiczne, socjalne i kulturalne prawa dzieci
Monika Sadowska
DOI: 10.52694/ThPSR.121.31

Abstract Full text
Wyświetleń: 44 Pobrań: 22

Nagrody i kary dyscyplinarne w polskim systemie penitencjarnym. Ujęcie funkcjonalne
Zbigniew Nowacki
DOI: 10.52694/ThPSR.121.8

Abstract Full text
Wyświetleń: 96 Pobrań: 30

Challenges of organizations in the area of reconciling work and private life
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś , Małgorzata Marzec, Beata Domańska-Szaruga, Katarzyna Adamiak
DOI: 10.52694/ThPSR.121.29

Abstract Full text
Wyświetleń: 45 Pobrań: 19

Impact of Pandemic Covid-19 on the internationalization processes of universities in the perspective of own research
Aleksandra Zając, Katarzyna Kolasińska-Morawska , Robert Seliga , Joanna Anna Jończyk , Wojciech Włodarkiewicz
DOI: 10.52694/ThPSR.121.30

Abstract Full text
Wyświetleń: 56 Pobrań: 20

Uncontrolled fires of waste landfills (including the illegal ones) as a threat to the environment as well as human and animal health Review for 2017-2022
Krzysztof Cygańczuk , Jacek Roguski , Łukasz Roman
DOI: 10.52694/ThPSR.121.7

Abstract Full text
Wyświetleń: 76 Pobrań: 12

Artykuł oryginalny


Utrata smartfonów a subiektywny poziom stresu osób przebywających w zamknięciu w sytuacji zagrożenia – wyniki badań sondażowych zrealizowanych w schronie
Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska
DOI: 10.52694/ThPSR.121.22

Abstract Full text
Wyświetleń: 76 Pobrań: 17

Przestrzeganie praworządności na terenie Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych w Polsce. Badania empiryczne
Grzegorz Ocieczek
DOI: 10.52694/ThPSR.121.20

Abstract Full text
Wyświetleń: 75 Pobrań: 9

Diagnozowanie trendów i wzorców dyfuzji patologii społecznej na podstawie długookresowej analizy wyroków sądów dla nieletnich
Paweł Kawalerski , Anna Borucka, Rafał Parczewski
DOI: 10.52694/ThPSR.121.21

Abstract Full text
Wyświetleń: 193 Pobrań: 42

Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście zjawiska prezentyzmu w europejskim i anglosaskim systemie penitencjarnym
Maja Zawadzka
DOI: 10.52694/ThPSR.121.19

Abstract Full text
Wyświetleń: 113 Pobrań: 15