PWP

Strona główna

2023, Volume 120, Issue III

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Wybrane problemy bezpieczeństwa prawnego rodziny i dziecka
Sylwia Gwoździewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 36 Pobrań: 20

Aksjologia wychowania – chrześcijańskie ujęcie prawa naturalnego
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 39 Pobrań: 25

Środki masowego przekazu a problem przestępczości
Andrzej Bałandynowicz, Jarosław Michalski

Abstract Full text
Wyświetleń: 31 Pobrań: 20

Terapeutyczno-resocjalizacyjne oraz postpenitencjarne formy pomocy nieletnim w Anglii na przykładzie Secure Training Centres
Marcin Jurczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 38 Pobrań: 19

Rola więziennictwa w systemie bezpieczeństwa państwa
Klaudia Skelnik, Bożenna Piątkowska, Maja Głuchowska-Wójcicka

Abstract Full text
Wyświetleń: 35 Pobrań: 11

Czynności profilaktyczne jako sposób pozyskiwania informacji dotyczących bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych
Robert Nowacki, Jakub Werbiński

Abstract Full text
Wyświetleń: 29 Pobrań: 24

Instytucja mediacji i jej znaczenie dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych
Ewa Jakubiak , Renata Rybacka

Abstract Full text
Wyświetleń: 37 Pobrań: 11

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych w warunkach izolacji penitencjarnej
Wojciech Lis

Abstract Full text
Wyświetleń: 29 Pobrań: 9

Specyfika ochrony przeciwpożarowej w jednostkach penitencjarnych
Paweł Gromek, Rafał Wróbel, Mariusz Kuryłowicz, Piotr Baczar

Abstract Full text
Wyświetleń: 39 Pobrań: 20

Polskie projekty reform więziennictwa początku XIX wieku w kontekście światowego dyskursu penitencjarnego
Olena Sokalska

Abstract Full text
Wyświetleń: 31 Pobrań: 37

Zbrodnie sądowe w czasach stalinowskich w Polsce – sprawa śmierci Tadeusza Łabędzkiego w 1946 r.
Paweł Szabłowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 33 Pobrań: 32

Bunt osadzonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku z dnia 5 listopada 1981 roku - podłoże, przebieg i skutki
Kamil Małyszko

Abstract Full text
Wyświetleń: 78 Pobrań: 64

Polityka Urzędu do Spraw Wyznań w kontekście konferencji kadry kierowniczej więziennictwa z lutego 1983 r.
Jerzy Nikołajew

Abstract Full text
Wyświetleń: 27 Pobrań: 6

The future of Europe and the European Union: the French point of view
Jarosław Szymanek

Abstract Full text
Wyświetleń: 25 Pobrań: 16

From Reasoning to Legal Reasoning
Michał Sopiński

Abstract Full text
Wyświetleń: 31 Pobrań: 17

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w świetle aktualnych poglądów polskiej doktryny
Karol Pachnik

Abstract Full text
Wyświetleń: 32 Pobrań: 13

Threat as a eufunctional factor to the state security system
Bernard Wiśniewski, Paweł Lubiewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 31 Pobrań: 9

Artykuł oryginalny


Psychological determinants of incest in a dysfunctional family A case report
Grzegorz Kudlak, Anna Pilszyk , Inga Markiewicz , Przemysław Cynkier

Abstract Full text
Wyświetleń: 42 Pobrań: 17

Osobowość osób pozbawionych wolności w aspekcie ich przynależności do podkultury więziennej
Aleksandra Jędryszek-Geisler

Abstract Full text
Wyświetleń: 31 Pobrań: 23